Op zondag 10 maart was het feest voor een van de leden ban Parochiekoor Rijen.

Nelly Roset vierde haar 25-jarig koorjubileum: 25 aaar geleden, op 5 januari 1999, werd Nelly lid van Parochiekoor Rijen. Zij is een van de sopranen van het koor. In de weekendviering werd er in de kerk Maria Magdalena aandacht aan het jubileum besteed. Pastor Rob van Uden sprak een woord van dank uit voor deze 25 jaren trouwe koorzang.

De Nederlandse Sint Gregorius Vereniging, een landelijke vereniging voor liturgische muziek in de katholieke kerk, kent verschillende onderscheidingen toe, die een koorlid met vele jaren aaneengesloten trouwe koorzang ten deel kunnen vallen. Voor 25 jaar koorzang is dat de zilveren medaille. Deze werd door de pastor bij de jubilaris opgespeld.

Oorkonde

Namens de parochie bood Diny Kuijsters een mooi bloemboeket aan. Na de viering was er gelegenheid de jubilaris te feliciteren met haar mooie jubileum. In het Parochiecentrum volgde een gezellig samenzijn, waar ook echtgenoot, kinderen en kleinkinderen van Nelly bij aanwezig waren. Hier werden haar tevens de bij de uitgereikte medaille behorende draagspeld en oorkonde overhandigd.