Op 13 mei heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel behandeld om een nieuw kantoor voor de ambtenaren van de ABG-organisatie te realiseren. De ambtenaren werken nu nog op verschillende locaties in Rijen, Alphen-Chaam en Baarle Nassau. Om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren is werken vanuit één 1 locatie veel beter. En als de ambtenaren vertrekken uit het gemeentehuis in Rijen, waar niet genoeg plaats is voor iedereen, moet er ook wat gebeuren met ons eigen gemeentehuis. En waar komen het college van burgemeester en wethouders en natuurlijk de gemeenteraad dan?

Voor de fractie van Gemeentebelang staan de volgende uitgangspunten voorop in de besluitvorming: Gilze en Rijen blijft een zelfstandige gemeente waar de dienstverlening vanuit de ABG aan bijdraagt. De werkomstandigheden voor de ambtenaren moeten goed zijn, een eigentijdse werkomgeving past daarbij. De bestuurlijke zelfstandigheid van Gilze en Rijen komt tot uiting in een zichtbare en herkenbare bestuurszetel, in ons eigen gemeentehuis in Rijen.

De leegstaande ruimte, als de ambtenaren naar het nieuwe kantoor gaan, in het gemeentehuis in Rijen moet goed en passend worden ingevuld. Ook het verduurzamen van het gebouw is een belangrijk en verplicht aandachtspunt. Door woningen te realiseren in het gemeentehuis kan er een mooie kans ontstaan voor het woningtekort. Tegelijkertijd moet de raadszaal volgens Gemeentebelang wel een passende en zichtbare plek krijgen. Raadslid Maud van der Meer: "De lokale democratie is belangrijk, die stop je niet weg tussen de lift en een harmonicawandje." Er is dus nog genoeg om uit te werken.

Invulling

Op dit moment is er al meer duidelijk over de invulling van het nieuwe kantoorgebouw van de ambtenaren dan over de invulling van het huidige gemeentehuis. Gemeentebelang had het liefst de besluiten gelijktijdig genomen, zodat er zekerheid is over de totale kosten van deze twee projecten. De besluitvorming over het kantoorgebouw voor de ambtenaren loopt op dit moment iets voor op dat van het gemeentehuis. Gemeentebelang blijft bij verantwoordelijk wethouder Scheifes aandringen op goed inzicht op de risico’s hiervan. Want de financiele risico’s blijven levensgroot.

Meer weten? Mail naar maud@gemeentebelang.org