De VVD Gilze en Rijen is aan het werk voor onze vier dorpen. Zo waren VVD-fractieleden Bart van Enschot en Hans van Nistelrooij op 30 mei aanwezig in het gemeentehuis waar de ambtenaren beschikbaar waren om de jaarcijfers 2023 van de gemeente toe te lichten.

Gilze en Rijen sluit het jaar af met een positief saldo van €2,68 miljoen. Dit wordt voor een groot deel bepaald door het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door een gebrek aan mankracht en voor een ander deel door extra geld dat van de centrale overheid is gekomen. Werk dat niet is uitgevoerd wordt doorgeschoven naar dit jaar en het restant wordt in de algemene reserve gestort.

Fractievoorzitter Hans van Nistelrooij hierover: “Het is fijn dat we het jaar 2023 positief afsluiten maar het komt ook niet onverwacht. Dit is al het derde jaar op een rij en de oorzaak is steeds hetzelfde. Het college maakt plannen voor de capaciteit die de ABG-organisatie zou willen, maar niet voor de capaciteit die aanwezig is. Als gevolg daarvan kan het werk niet uitgevoerd worden en stijgt de werkdruk voor de mensen die er zijn evenredig hard. Dat werk wordt doorgeschoven naar het volgende jaar en daar doet zich hetzelfde probleem voor. Wij hebben als VVD-fractie hier al diverse keren voor gewaarschuwd en moties ingediend om tot een meer realistische begroting te komen. Hopelijk neemt het college onze oproep voor 2025 wel ter harte. Als we dit voor elkaar krijgen dan zijn we al goed op weg om de grote tekorten die voor 2026 en 2027 zichtbaar worden te vermijden.”

Aanbevelingen

VVD-raadslid Bart van Enschot vult nog aan: “Ook onze externe accountant heeft hierop gewezen en doet in zijn jaarverslag over 2023 ook aanbevelingen in deze richting. Realistisch begroten helpt om de voorspelde tekorten te vermijden en brengt ook meer balans in de ABG-organisatie en brengt de werkdruk tot een aanvaardbaar niveau terug. Het kan dus wel!”

Doe ook mee met ons! Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via https://gilzerijen.vvd.nl Facebook en Instagram.