Op zaterdag 1 juni werd Jos Roelen in de Annakerk in het zonnetje gezet. Hij was onlangs 25 jaar koster en ontving hiervoor een onderscheiding van de bisschop

Sinds mei 1999 is Jos Roelen koster van Molenschot en zet zich al die jaren dag in dag uit in voor de Heilige Annakerk en Sint Annakapel. Dagelijks opent en sluit hij de kapel, zodat men deze kan bezoeken voor gebed of bezichtiging en Jos controleert dan ook meteen de Kerk. Elke week is hij aanwezig bij de weekendvieringen om voorbereidingen te treffen en de voorgangers te ondersteunen. Bij rouw– en trouwvieringen doet Jos alle kosterwerkzaamheden. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de entrees van kerk en kapel er altijd netjes bij liggen.

In februari 2016 stelde bisschop Liesen een nieuwe diocesane onderscheiding in. Voor het onderscheidingsteken komen in aanmerking degenen die zich jarenlang op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of kerk.

Dit geldt zeker voor Jos Roelen, want al veertig jaar is hij naast het koster zijn ook betrokken bij grote en kleine onderhoudswerkzaamheden aan de kerk en de kapel; van bouwtechnische zaken tot onderhoud van het groen rond de gebouwen en op de begraafplaatsen. Hij is bovendien in het verleden lid geweest van het Kerkbestuur en later van de Parochiekerncommissie.

Bisschop Jan Liesen beschikte uiteraard positief op de aanvraag voor deze onderscheiding voor Jos Roelen. Voorganger Harry Lommers, vicaris generaal van het Bisdom Breda, maar ook pastoor van de Parochie Heilige Geest, sprak Jos lovend toe en bedankte hem namens parochiebestuur en pastoraal team voor zijn tomeloze inzet en het vele werk wat hij tot nu verzette. Zijn vrouw Toke spelde hem het ereteken op onder toeziend oog van Harry en de kerkbezoekers. Jos en Toke ontvingen de bijbehorende oorkonde, een standaard met het wapen van het Bisdom, mooie bloemen en felicitaties. Jos genoot zichtbaar van alle aandacht en waardering die hij kreeg in deze viering, waarbij ook zijn dochters en schoonzonen aanwezig waren. Na afloop was er onder het genot van een kopje koffie nog een gezellig samenzijn met alle aanwezigen in de kerk.

Toos Snijders-Taks