Afgelopen week bereikte ons het bericht dat de gemeente er niet met de grondeigenaren is uitgekomen om grond te verwerven voor een vrijliggend fietspad aan de Rielsebaan. Volgens wethouder Machielsen (Kern’75) willen de grondeigenaren uit principe niet verkopen, omdat ze nut en noodzaak van een fietspad niet zien. De Rielsebaan is één van de gevaarlijkste wegen voor fietsers in onze gemeente. Schoolgaande jeugd mag en wil hier niet fietsen omdat er veel auto’s veel te snel en brede landbouwvoertuigen over de smalle weg voorbij komen razen.

D66 betreurt de gang van zaken en vraagt zich af of alles al uit de kast is gehaald om de Rielsebaan veilig te krijgen. In 2017 wilde het college daar fietssuggestiestroken aanleggen. De bewoners waren echter van mening dat fietssuggestiestroken onvoldoende veilig zijn.

Antonet Krol raadslid D66: “In de zomer van 2020 raakte ik in gesprek met bewoners van de Rielsebaan. Zij maakten zich grote zorgen over de drukke weg waar fietsers, auto’s en brede landbouwvoertuigen tezamen overheen moeten. Ook vertelden de bewoners dat het project niet echt wilde vlotten.” Omdat D66 veilige fietsverbindingen belangrijk vindt, hebben wij onze schouders eronder gezet. Wij hebben deze gevaarlijke fietsroute onder andere met de D66-fractie in de provincie besproken. Zij hebben aandacht gevraagd voor deze onveilige verbinding. We bespraken het eveneens met onze D66-collega’s in Goirle. Want ook Goirle betaalt mee aan het fietspad.

Motie

Ook heeft D66 (met steun andere partijen) op 12 november 2020 een motie ingediend (die unaniem werd aangenomen) waarbij het college werd verzocht alles in het werk te stellen het vrijliggend fietspad te realiseren. We constateren dat ex-wethouder Van der Veen (Kern’75) er onvoldoende aan getrokken heeft. En wethouder Machielsen (ook Kern’75) komt met een zwak verhaal waarom er na 3,5 jaar nog steeds geen resultaat is.

Krol: “Wij hebben nog de nodige vragen bij deze bedroevende situatie. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college, deze zijn te vinden op https://d66.nl/gilze-en-rijen/. Ook willen wij in debat met het college en de raad over de ontstane impasse, om te zien om toch tot een oplossing te komen.”

Vragen/opmerkingen? Mail: fractie@D66gilzerijen.nl